Inger Marie Ringsbu

Hvorfor står jeg på listen til KrF til kommunevalget? Menneskeverd i sentrum! Jeg er opptatt av at vi skal se hele mennesket. Fra det er et lite barn, gjennom skole, arbeidsliv og gjennom alderdommen. Alle mennesker har et behov for å bli sett der de er uansett alder, kjønn og religion. Mennesket har en stor verdi som vi må bli flinkere til å verdsette i alle sammenhenger.

Jeg har erfaring fra barne- og ungdomsarbeid, barnehage og skole.  KrF ønsker enda flere og bedre tiltak for en bedre skolehverdag (tidlig innsats). Vi ønsker å bygge opp fritidstilbudet for barn og ungdom. Et godt og variert fritidstilbud er god kommuneøkonomi på sikt.

Alle mennesker har krav på en god eldreomsorg og en verdig avslutning på livet. Godt tilrettelagte alders- og sykehjem/boliger og nok bemanning med rett kompetanse er viktig å kjempe for.

Vi er opptatt av vekst og utvikling i kommunen, med dette følger det også et ansvar for å forvalte naturen og miljøet.  Ringsaker kommune må bli flinkere til å bevare landbruksjord til matproduksjon og heller bruke udyrkbar mark til næringsutvikling. I fremtiden er vi avhengig av dyrkbar jord for å produsere kortreist mat.

Valgkampen nærmer seg avslutningen, jeg ønsker gjerne å få være med på å bestemme hvordan Ringsaker skal fremstå som en god kommune hvor mennesket får stå i sentrum.

Godt Valg!

Inger Marie Ringsbu

2. kandidat Ringsaker KrF

«leserinnlegg, Ringsaker blad 12. september»

Hvorfor stemmer jeg KrF?