Oluf maurud
Dagene etter at valgresultatet er kjent er spennende. Det er i denne perioden partiene finner sine samarbeidspartnere for den kommende perioden.
Selv om AP i vår kommune sitter med rent flertall var de interessert i å ha med flere partier om et samarbeid.
Ringsaker KrF er godt fornøyd med avtalen som er inngått som sikrer vår representant, Oluf Maurud en plass i formannskapet.
 
Avtalen er todelt.  Det er en politisk del av avtalen.  Den lyder som følger:
 Partene forplikter seg til å søke inngåelse av felles budsjettforslag for Ringsaker Kommune i valgperioden 2015 – 2019, samt foreta drøftinger så tidlig som mulig i alle aktuelle saker hvor minst en av partene ønsker det.
Denne avtalen er inngått av Ringsaker AP, Ringsaker SP, Ringsaker SV, Ringsaker KrF og Ringsaker PP
Konstituerende del av avtalen:
 Ringsaker AP, Ringsaker SV, Ringsaker KrF og MDG Ringsaker inngår et valgteknisk samarbeid som sikrer disse partiene 7 plasser i formannskapet.  Disse fordeles slik:
AP:    5
SV:    1
KrF:   1
MDG: 1. vara for denne grupperingen.
Ringsaker SP og Ringsaker PP inngår et valgteknisk samarbeid som gjør at SP får 2 plasser i formannskapet og PP får 1. vara.  I tillegg til dette får PP lederen i landbruksnemda.
Ringsaker KrF er godt fornøyd med dette og vi ønsker Oluf Maurud lykke til med plassen i formannskapet den kommende perioden.
 
Ringsaker KrF med fast plass i formannskapet