Invitasjon til medlemsmøte og ekstraordinært årsmøte

Tid: mandag 2. november 2015 kl. 1830 -2100

Sted: Mølla, 2. etasje Voksenpedagogisk senter (Brumunddal)

Kl. 1830 – 2000:     ”Valg 2015”

 – målsetting i kommune og fylke

  – muligheter og posisjoner

Besøk av fylkesleder og 1. vara til fylkestinget Kjell Bjørset.

Våre egne kommunestyrerepresentant og påtroppende medlem i formannskapet Oluf Maurud deltar også.

Spørsmål og samtale.

Kaffe/forfriskninger

Kl.2030 – 2100: Ekstraordinært årsmøte

Sak: Supplerende valg til styre og enkeltoppgaver v/Valgkomiteen.

Vi håper å se flest mulig av våre medlemmer denne dagen.

ADVENTFESTEN er 27.november kl1830 hos Gislaug og Jan Moslet.

Invitasjon kommer. Påmeldingsfrist 21.nov.

Beste hilsen

Styret v/Ragnfrid Granerud, leder

Invitasjon til medlemsmøte og ekstraordinært årsmøte 2. november