VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I RINGSAKER KRISTELIG FOLKEPARTI

krflogo

 

MANDAG 8.februar 2016      MØLLA 2. etasje – voksenpedagogisk senter.

Kl. 1830 Vi ønsker hverandre vel møtt

Tom Synstad forteller om asylmottaket på GRANDE

Spørsmål og samtale

KL 1930 Kaffepause

Kl. 2000 Årsmøte

Etter  årsmøtet legger vi opp til en uformell samtale om programmet og satsingsområder for Ringsaker KrF framover.

Dokumenter til nedlastning:

o   Styrets forslag til årsmelding 2015

o   Regnskap 2015 ( ikke revidert)

o   Budsjettforslag 2016

 Ord for kvelden og en sang blir det også på programmet.

Velkommen til et spennende og engasjerende årsmøte!

Mvh

Styret i Ringsaker KrF

 

Saksliste for årsmøtet

Konstituering av årsmøtet

 1. Styrets årsmelding
 2. Årsmelding for kommunestyregruppa
 3. Regnskap for 2015
 4. Foreløpig handlingsplan og budsjett for 2016
 5. Valg
 • Leder for 2 år
 • 2 styremedlemmer for 2 år
 • 3 varamedlemmer for 1 år
 • 2 revisorer med 1 vara for 1 år
 • 3 medlemmer til arrangementskomiteen
 • 1 medlem til valgkomiteen
 • Utsendinger til fylkets årsmøte

6. Innkomne saker

Årsmøte Ringsaker KrF 8. Februar 2016