Kronikk av Oluf MaurudOluf maurud

Det e to saker som de siste ukene har fått mye oppmerksomhet i mediene her i Ringsaker og det har vært tildelingen av byggeskikkprisen til Ikea og FRPs Hans Kristian Arnkverns utspill om reduksjon av kommunestyret og bort med det såkalte ”daukjøttet”.

For å starte med byggeskikkprisen har denne tildelingen ikke bare engasjert folk og medier her i kommunen.  Til og med Aftenposten har viet spalteplass til denne prisen.  Noen synes at tildelingen er bra og andre igjen synes ikke noe om den.  Jeg er av den oppfatning at jeg synes at tildelingen av en byggeskikkpris til Ikea er problematisk.  Ikke fordi jeg ikke synes at Ikea fortjener en pris både for at de valgte Ringsaker både som sted og i sitt navn og at de har gjort lokale tilpasninger, men med tanke på hva byggeskikkprisen egentlig skal være.  Byggeskikkprisen er en videreføring av det som tidligere het verneprisen og endringen ble gjort for å favne videre og at man kunne gi prisen til nye bygg og ikke bare til bygg som ble restaurert slik det var tidligere.  Det er ingen tvil om at denne endringen var riktig og flere nye bygg eller ombygginger har fått prisen de siste årene.  Men hva slags status får byggeskikkprisen etter at Ikea har fått denne?  Blir det noe stas å få en pris når ”alle” kan få den?  Det blir også litt spesielt når Ikea-sjefen  i sin takketale sier at denne blå boksen er lik alle de andre blå boksene rundt om i verden.  Jurysammensetningen har også vært kommentert og at de ikke har vært personer med arkitektfaglig bakgrunn i juryen.  Det blir hevdet at juryen har hatt en arkitekt som rådgiver, og det er sikkert riktig, men jeg tror at for fremtiden er det riktig å endre jurysammensetningen i forhold til i dag.  Slik det er nå er det kun personer fra administrasjonen og politikere i tillegg til en representant fra næringslivet.  Slik dette har blitt oppfattet blant befolkningen er at byggeskikkprisen til Ikea er en takk til Ikea for at de etablerte seg her i kommunen.  Dette ødelegger byggeskikkprisen så derfor må vi gjøre endringer til neste år.  En mulighet kan derfor være å opprette en etablererpris i tillegg til byggeskikkprisen.  På den måten kan man gi en pris til en bedrift eller firma som etablerer seg i kommunen for første gang og som på den måten er med på å skape flere arbeidsplasser i tillegg til dagens byggeskikkpris.

Så var det FRPs Hans Kristian Arnkvern som vil fjerne ”daukjøttet” i kommunestyret.  Først ville han redusere fra 41 til 21 men etter å ha sjekket kommuneloven har han justert forslaget til 27.  Intensjonen til Arnkvern for dette forslaget er å få opp interessen både for politikk blant befolkningen generelt og innad i kommunestyret spesielt.  Jeg deler selvsagt denne gode intensjonen, men å redusere kommunestyret løser ikke dette problemet alene hvis det i det hele tatt kan kalles et problem.  Arnkvern har nå levert en interpellasjon som skal besvares i kommunestyret i den 03.02.16.  Her trekker han frem spesielt størrelsen på våre komiteer og sier at omsorgskomiteen ikke trenger å være på 11 personer.  Nei det trenger den ikke å være.  Vi trenger ikke å ha komiteer i det hele tatt.  Det er ikke lovpålagt men kommunen har valgt denne modellen og den har vært justert flere ganger både på antall medlemmer og antall komiteer.  Det som har vært problemet i forbindelse med komiteene våre er at de har for få saker til behandling.  Det er saker til behandling og utredning/diskusjon som skaper engasjement og politisk interesse.  Det er også viktig å ha med seg at i ei stor AP-gruppe som vi har i kommunestyret i dag er det ikke er naturlig at alle går på talestolen og gjentar det som har blitt sagt tidligere, men at de kommer med sine synspunkter i gruppemøtet.  Men at vi får en diskusjon om vitalisering av kommunestyret synes jeg er bare positivt.  Det er en debatt jeg ser fram til.

 Oluf Maurud

Ringsaker KrF

 

Byggeskikk og daukjøtt!