www.flickr.com
foto: www.flickr.com

Den medisinske forskningen har gjort store framskritt de siste tiårene til glede for svært mange av oss.  Legevitenskapen gjør at mange som tidligere døde av en bestemt diagnose nå får behandling og kan leve videre i mange år.
Men denne forskningen gjør også at vi kommer opp i noen etiske dilemmaer.  Det er nå lovlig å foreta såkalt fosterreduksjon fram til 12. leveuke her i landet.  Det betyr at de som blir gravide og får påvist to foster kan fjerne det ene selv om begge to er friske og levedyktige.  Dette var ikke medisinsk mulig da abortloven ble vedtatt på slutten av 70-tallet.  Lovavdelingen i justisdepartementet har tolket loven slik at dette er tillat, selv om inngrepet har en viss risiko for at også det andre fosteret kan dø. Av de politiske partiene på Stortinget er det kun Senterpartiet og Kristelig Folkeparti som er mot dette.  Norge har nå en mer liberal praksis på dette området enn både Sverige og Danmark.  Derfor opplever vi at danske og svenske kvinner kommer hit for å få utført fosterreduksjon.

En annen viktig sak er bioteknologimeldingen som regjeringen skal legge fram før sommeren.  Blant de viktige områdene som blir behandlet her er assistert befruktning, forskning på overtallige befruktede egg, kloning og fosterdiagnostikk.
Når det gjelder fosterdiagnostikk så kan man i dag oppdage ca. 65 % av de barna som har Downs syndrom. Man forventer at man ved ny teknologi kan oppdage 99% av de som har Downs syndrom.  Foreldre blir stilt overfor valget om abort eller bære fram et funksjonshemmet barn.  I dag er det ca. 85% av de som får påvist Downs syndrom på fosteret som velger abort.  Når det gjelder bioteknologimeldingen er det i Senterpartiet, KrF og deler av Høyre som ønsker en restriktiv lov.

Mange personer med Downs syndrom her i landet har fulgt denne debatten med stor interesse.  De har også skaffet seg T-skjorter med påskriften utrydningstruet.  En av disse personene sa følgende: « Da jeg begynte i barnehagen ble jeg integrert, mens de andre bare begynte.  Betyr det at jeg egentlig ikke hørte til?»

Dette er et utsagn til ettertanke fra en person og ei gruppe som ikke føler seg like mye verdsatt som andre.  Det er svært viktig for oss her i landet som ønsker å framstå som verdens mest inkluderende samfunn at vi setter menneskeverdet i sentrum og hindrer en utvikling der vi havner i et sorteringssamfunn.  Kristelig Folkeparti mener at framskrittene som legevitenskapen gjør, skal brukes til å redde liv og til å gi mennesker et bedre liv.  Det blir feil når den brukes til å velge ut liv som kan avsluttes.

 

Oluf Maurud
Kommunestyrerepresentant

 

Per Lunde
Leder Ringsaker KrF

Etikk før teknikk!