Den 17. juni gjorde kommunestyret i Ringsaker et vedtak om å si ja til invitasjonen fra Stange kommune om deltagelse i et felles prosjektsamarbeid om kommunereformen med kommunene Hamar, Stange og Løten. Alle bortsett fra Senterpartiets representanter stemte for dette forslaget. Senterpartiet mener at Ringsaker kommune fortsatt skal være egen kommune og at en utredning derfor ikke er nødvendig. Ringsaker KrF har også som utgangspunkt at Ringsaker kommune fortsatt skal være egen kommune, men stemte for en utredning. Det er allerede bestemt at et eventuelt forslag om å gå sammen i en stor kommune skal avgjøres ved en rådgivende folkeavstemning.   Derfor mener KrF at det er viktig med en utredning og at både positive og negative sider ved en sammenslåing kan bli belyst.

 

Det har blitt hevdet fra mange at Hamarregionen med de fire kommunene Hamar, Løten Stange og Ringsaker vil bli en sterk motor i Innlandet hvis vi slår oss sammen til en kommune. Det er muligens riktig, men det som er viktig for oss som lokalpolitikere er å kunne si til våre innbyggere hva Ringsakers befolkning vil tjene på at vi går inn i en stor kommune. Blir hjemmetjenesten innen pleie og omsorg bedre av at politisk og administrativ ledelse samles på Hamar, og får vi bedre skoler og bedre helsestasjoner av den samme endringen? Vi snakker alltid om gode kommunale tjenester og det er det som betyr noe for folk flest og det er det dette handler om.

Enkelte medier har gjort et nummer av at åtte av ti partier deriblant KrF sier nei til en storkommune og stiller dermed spørsmålet hvorfor dette må utredes når vi likevel er i mot. Jeg skal kun snakke på vegne av Ringsaker KrF og mener at dette er helt uproblematisk. Når jeg får et ja/nei spørsmål så svarer jeg slik jeg ser dette nå. Men det kan også være forhold som kan dukke opp underveis som det er viktig å få med i en slik vurdering. Vi skal ta slike store spørsmål på alvor å gå inn i dette med åpne øyer med forholdet til Ringsakers befolkning som det viktigste.

 

Et av argumentene som blir brukt mot å forbli egen kommune er at alle andre kommuner rundt oss slår seg sammen. Et mulig senario er at Hamar, Stange og Løten går sammen. Det samme kan skje med kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer samtidig som Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Søndre Land diskuterer det samme. Hvis det skulle skje vi Ringsaker plutselig gå fra å være innlandets største kommune til å bli innlandets minste kommune. Nå er det for det første slett ikke sikkert dette kommer til å skje. For det andre kan man også spørre om det egentlig er noen krise for Ringsaker. Når regjeringen anslår at en robust kommune bør være på minst 15 000 innbyggere så ligger vi med våre 33500 innbyggere allerede godt over dette tallet.  Så vet vi også at Løten kommune med sine 7500 innbyggere trosset alle frierier om å gå sammen med Hamar og Vang i 1991 og har klart seg bra fram til i dag.

 

Det har i lengre tid vært snakket om overføring av nye oppgaver til større kommuner. Regjeringen la fram en stortingsmelding den 20.03.15 som heter Kommunereform, nye oppgaver til større kommuner. Ut i fra det som har kommet fram er det ikke her større oppgaver enn det Ringsaker med dagens størrelse kan mestre. Den største oppgaven som så langt er foreslått er tannhelsetjenesten som foreslås overført fra fylkeskommunen.

 

Ringsaker KrF støtter dermed at vi utreder en mulig storkommune sammen med Hamar, Stange og Løten og legger dette fram for alle innbyggerne i en rådgivende folkeavstemning. Du som innbygger i denne kommunen skal få være med å avgjøre dette viktige spørsmålet.

Ringsaker kommune og den nye kommunereformen!