foto: dinside.no
foto: dinside.no

Ikke uventet har eiendomsskatten og hva partiene ønsker å gjøre med denne framover vært et aktuelt tema i valgkampen i Ringsaker så langt.  For å si det med en gang: Ringsaker KrF ønsker ikke eiendomsskatt i det helle tatt.  Det er enkelte som prøver å framstille det som at det kun er FrP og Høyre som er mot eiendomsskatt og at alle de andre er for. Slik er det absolutt ikke.  Det som imidlertid skiller partiene er hvordan man kan kvitte seg med eiendomsskatten og hvor fort dette kan gjøres.  Ringsaker KrF har vært tydelige på at i valget mellom å beholde eiendomsskatten slik den er i dag er bedre enn at vi avvikler skatten raskt og at vi da må kutte i tjenestetilbudene enten det gjelder i skole, barnehage, pleie og omsorg eller barnevern.  I dag tar vi inn ca 100 millioner i eiendomsskatt.  Vi mener at vi ikke klarer ikke å fjerne denne inntekten uten at det får noen konsekvenser for vårt tjenestetilbud.  Vi har imidlertid et mål om at den positive utviklingen både når det gjelder kommunens næringsliv og økt befolkningsvekst skal gjøre oss mindre avhengig av eiendomsskatten i framtida.

 

Oluf Maurud

  1. kandidat Ringsaker KrF
Ringsaker KrF og eiendomsskatten!