Syriskeflyktinger

Daglig ser vi bilder av flyktninger som utsetter seg for livsfare for å komme seg til Europa. Hvorfor? Akkurat nå er det ikke store sultkatastrofer som er problemet, men krig og terror. Verst er det i IS-kontrollerte områder, i Assads Syria og i afrikanske stater som er utsatt for den ytterliggående guppa Boko Haram.

Det er kanskje lett å tenke at vi her  i Norge og i Ringsaker er ”heldige” som bor i Europas ytterkant.  Men se på de utfordringene som for eksempel Hellas og Italia har med flyktningestrømmen! Vi kan ikke med god samvittighet late som om vi ikke ser problemene eller la være å trå til. Så er spørsmålet: Hvordan skal vi hjelpe? Det blir hevdet at vi hjelper mange flere mennesker med den samme økonomiske innsatsen hvis vi hjelper dem der de er i stedet for å ta imot dem som flyktninger i Norge. Det er helt sikkert riktig – hvis det hadde vært mulig å hjelpe dem i hjemlandet. Problemet er bare at det umulig i dagens situasjon. Det fungerer ikke å hjelpe flyktninger i et hjemland hvor de hver dag frykter for sitt eget liv. Krig og terror gjør det umulig å garantere for sikkerheten i disse urolige områdene. Først når urolighetene er slutt, gir det mening å gi hjelp der flyktningene kommer fra.

Vi som bor i rike Norge må være med på en dugnad i vår del av verden for flyktningene fra de hardest rammede områdene. De må ha et sted å bo til det blir noenlunde trygt å vende tilbake til hjemlandet. Ved siden av at vi som nasjon må arbeide for fred, og for mulighet på sikt til gjenoppbygging av boliger og næringsliv i disse landene, må vi være åpne for å ta imot uvanlig mange flyktninger en periode. Ringsaker kommune og vi som er innbyggere i denne kommunen, må også delta i dugnaden. Vi må se på muligheter, ikke hindringer. Kanskje har enkeltpersoner husrom som kan brukes for å huse flyktninger midlertidig, for eksempel ubrukte kårboliger eller hytter? Like ens har kanskje kommunen noen bygg som kan gjøre nytten? Ett eksempel kan være Jølstad skole, som nå står tom. Her er det gode hygieniske forhold og et skikkelig kjøkken. Dette er ikke et hus som er ment til boligformål, men i en krisesituasjon må det være mulig med litt uvanlige løsninger. Så må det være en oppgave for oss i lokalbefolkningen å bidra til at flyktningene føle seg velkomne.

Vi må håpe på at forholdene i flyktningenes hjemland etter hvert vil normaliseres. Når forholdene tillater det, vil de fleste ønske seg hjem. Samtidig må vi være forberedt på at noen av dem må bosettes her fast, bl.a. på grunn av de sterke motsetningene det dessverre er blitt i mange områder mellom forskjellige raser og religioner. Men det viktigste er at vi som nasjon, kommuner og enkeltmennesker er innstilt på å hjelpe raskt, NÅ!

  1. kandidat Oluf Maurud
  2. kandidat Inger Marie Ringsbu
  3. kandidat Nguyen Gia Hoang Anh
Ringsaker KrF
Nye flyktninger til Ringsaker?