Under en hyggelig prat med ordfører Anita for noen dager siden, utfordret jeg henne på den situasjonen som er skissert ovenfor. Hva vil skje her i Ringsaker dersom Lillehammer og Hamar erklærer seg som turistkommuner. Det er jo noe i den retning Venstre har spilt inn for å komme videre med en «reform» som nesten ingen ønsker. KrF har sagt klart nei til dette innspillet. KrF er kompromissløse når det gjelder utvidelse av de unntakene som allerede finnes i Lov om helligdagsfred (Norge har faktisk en lov med denne ordlyden!) Anita ga meg et klart svar. Ringsaker skal ikke ha mer søndagsåpent enn det vi har i dag. Svaret gledet meg oppriktig. Jeg vil derfor utfordre Anita til å bekrefte svaret hun ga, gjennom et innlegg i Ringsaker Blad.

Jan Moslet

Ringsaker KrF

innlegget stod på trykk lørdag 5. september.

Anita Ihle Steen svarte med innlegg i Ringsaker blad, tirsdag 8. september.

Søndagsåpne butikker i Ringsaker