stand moelv web

Meningsmåling i HA, i dag 08.09, viser at KrFs ene mandat i Ringsaker kommunestyre står i fare. Hvis det skulle skje, vil en annerledes røst i kommunestyret siden 1959 forstumme. Det burde være utenkelig, men er det ikke. Hva ville Ringsaker miste hvis KrF ikke lenger er til stedet i kommunestyret?

En markert motstander av nedbygging av kommunens viktigste ressurs – matjorda. En tydelig stemme for å holde bevilgningen til kirkelige fellesråd på et høyt nivå. KrF er eneste parti med et kapittel om kirka i partiprogrammet. Et tydelig parti i kampen mot mobbing og for styrking av barnevernet. En klar og konstruktiv stemme for en restriktiv alkoholpolitikk. KrF gikk imot ungdomsdrikken rusbrus i butikkene. Partiet har også kjempet for at miljøer knyttet til idrettsarrangementer, biltrafikk og barn skal være alkoholfrie.

Ringsaker ville også miste den aller klareste røsten i motstanden mot søndagsåpne butikker. KrF har motsatt seg søndagsåpne butikker lenge før den nåværende regjering fremmet sitt meningsløse forslag om å gjøre søndagen til en permanent 7. handledag.

Hvis du som leser Ringsaker blad synes at dette er  viktige verdispørsmål og at det fortsatt er viktig at KrF har en plass i kommunestyret vårt, kan du vise din enighet ved å gi partiet stemmen din. Det ville være fantastisk!

Jan Moslet

KrF-veteran

Innlegg på trykk torsdag 10. september, Ringsaker blad.

Stem for å beholde KrF