Politisk program for Ringsaker Kristelig Folkeparti 2015-2019

KrF er et kristendemokratisk parti og har som mål å skape et godt samfunn for det enkelte menneske. Partiets poltikk bygger på det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. Menneskeverdet står i sentrum. Det gode samfunn skapes i et samspill mellom det enkelte menneske, offentlige myndigheter og privat og frivillig virksomhet.

I dette programmet løfter vi fram saker som vi mener er viktige for innbyggerne i Ringsaker. Punkter Ringsaker KrF vil legge særlig stor vekt på, er framhevet i programmet.

menneskeverd

Klikk på bildet for å laste ned programmet som PDF fil.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.